Vyvolání a Tisk fotografií Vyvolání a Tisk fotografií

  Vyvolání a Tisk fotografií: Tisk Vašich digitálních fotografií můžete objednat na kterékoliv naší provozovně. Stačí přinést Vaši paměťovou kartu, nebo vybrané fotografie na CD apod.

Vyvolání a tisk fotografií


Tisk digitálních fotografií on-line, nebo v Kodak Expressu
Tisk digitálních fotografií

Tisk Vašich digitálních fotografií můžete objednat zde, nebo na kterékoliv naší provozovně. Stačí přinést Vaši paměťovou kartu, nebo vybrané fotografie na CD apod. Nezapomeňte si vždy vyžádat také zálohování na CD. Pak můžete fotografie z pam. karty vymazat a dále fotit. Vaše fotografie jsou přitom levně archivovány na CD. Spolu s fotografiemi Vám na CD nahrajeme také videa, která jste pořídili svým fotoaparátem. Fotografie a videa Vám můžeme také nahrát na DVD jako film pro přehrávání na TV pomocí běžného DVD přehrávače.

 
 

Tisk fotografií z filmům, mobilu.

Tisk fotografií z mobilu, tisk vizitek, oznámení, pohlednic atd.

Přineste Vaše filmy na kteroukoliv naší provozovnu, nebo je zašlete poštou. Vaše filmy odborně vyvoláme a dle Vašich instrukcí vytiskneme krásné fotografie. Nezapomeňte si vždy vyžádat také digitalizaci na CD. Pak můžete své fotografie používat stejně jako digitální fotografie, tedy můžete je zasílat e-mailem, tisknout z CD, vkládat do dokumentů přimo v PC atd. Fotografie Vám můžeme také nahrát na DVD jako film pro přehrávání na TV pomocí běžného DVD přehrávače.
Vytiskneme fotografie pořízené Vaším telefonem. Stačí přijít do některé z našich provozoven, které jsou vybaveny IR čtecím zařízením a BlueTooth. Spojení funguje bezdrátově a zdarma. Vaše fotografie umíme také vytisknout jako pohlednici, takže je můžete zasílat běžnou poštou svým známým.