DDM Praha 7 DDM Praha 7

  DDM Praha 7

DDM Praha 7


Dům dětí a mládeže Praha 7, Na Výšinách 1, 170 00 Praha 7


Fa AXIO spol. s r.o.
Jana Zajíce 40
Praha 7
170 00


V Praze dne 23.6.05


Věc: Sponzorský dar pro letní dětský tábor

Žijeme v komerční technické době jejímiž hlavními znaky jsou hon za úspěchem, spěch, rychlost, dravost...materiální hodnoty.

A proto si velice ceníme Vaší nezištné pomoci dárků dětem v podobě různých předmetů fotografického materiálu. Darované předměty budou sloužit jako ocenění výsledků soutěží dětí ve znalostních i sportovních disciplínách za celou dobu táborového pobytu na dětském táboře v Bakově nad Jizerou (v období od 23.7. do 5.8.05).

Děti budou mít z cen, Vašich dárků, velikou radost. Rozsvítí se a zdokumentuje mnoho dětských úsměvů.

A za to Vám úpřimně děkujeme!

Srdečně zdraví

Vlasta Trnková
Vedoucí dětského tábora DDM Praha 7
V Bakově nad Jizerou, 23.7. do 5.8.05
Dům dětí a mládeže Praha 7