ITIC ITIC

  ITIC: Průkaz ITIC je mezinárodně uznávaným identifikačním dokladem učitele, který nabízí učitelům celou řadu výhod v oblasti cestování, kultury a využití volného času.

ITIC - International Teacher Identity Card


ITIC - International Teacher Identity Card

ISIC karta na počkání

Průkaz ITIC je mezinárodně uznávaným identifikačním dokladem učitele, který nabízí učitelům celou řadu výhod v oblasti cestování, kultury a využití volného času. ITIC je vydáván pod záštitou organizace UNESCO. Průkaz vydává světová organizace ISTC.

Podmínky vydání:

Pracovní poměr:
  • akceptován je pracovní poměru na dobu neurčitou i určitou, avšak nejméně na dobu 1 roku, ve zvláštních případech na dohodu
  • živnostenský list není akceptován
  • nejsou akceptováni důchodci a učitelé na mateřské dovolené (bez aktivně vykonávané učitelské praxe)
Základní a střední školy – pracovní poměr:
  • Standardní řešení je uznávání učitelů na hlavní pracovní poměr a plný úvazek (plný úvazek je 40 hodin týdně z toho počet hodin přímé výuky je 21 hodin týdně) nebo přímá výuka (počet vyučovacích hodin) neklesá pod 15 hodin a pracovní poměr musí být uzavřen nejméně na dobu jednoho akademického roku.
  • vzdělávací činnost (učitel MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ale také mistr odborného výcviku, speciální pedagog– logoped, pedagog volného času DDM…) - akceptováno
  • výchovná činnost (vychovatel Domova mládeže atd) - akceptováno
Vysoké školy – akademičtí pracovníci (§70 zákona o VŠ):
  • Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.
  • Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.
  • Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.

Oprávněnost školy, stejná jako u ISIC. Věk:

Dolní ani horní věkový limit není stanoven. Kartu lze vystavit pouze učitelům aktivně vykonávající svoje povolání.

Platnost:

max. 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2011 – 12/2012

Vystavení studentské karty ISIC můžete požadovat na kterékoliv naší provozovně.


Dodací lhůta
Standard: Do 15ti minut
 
Cena
od:  350 Kč/ks
Daší ceny: ceník 
kontakt: rizeni.kvality@foceni.cz