ISIC ISIC

  ISIC: ISIC je celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta střední (SŠ, OU, SOU, víceletá gymnázia), vyšší odborné nebo vysoké školy. Průkaz vydává světová organizace ISTC pod záštitou UNESCO.

ISIC - International Student Identity Card


ISIC - International Student Identity Card

ISIC karta na počkání

ISIC je celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta střední (SŠ, OU, SOU, víceletá gymnázia), vyšší odborné nebo vysoké školy. Průkaz vydává světová organizace ISTC pod záštitou UNESCO.

Podmínky vydání:

Akceptováno je prezenční studium (distanční nebo kombinované studium není akceptováno).

Věk:

Na průkaz ISIC má student nárok od nástupu do sekundárního stupně vzdělávání, tzn. od nástupu na střední školu, či učiliště. Výjimku tvoří studenti víceletých gymnázií, kteří mohou ISIC získat již od 12 let. Studenti základních škol nemají na kartu ISIC nárok. Horní věkový limit pro získání průkazu ISIC není stanoven!

Platnost:

max. 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2011 – 12/2012

Vystavení studentské karty ISIC můžete požadovat na kterékoliv naší provozovně.


Dodací lhůta
Standard: Do 15ti minut
 
Cena
od:  350 Kč/ks
Daší ceny: ceník 
kontakt: rizeni.kvality@foceni.cz