ISIC a ITIC karty ISIC a ITIC karty

  ISIC a ITIC karty

ISIC a ITIC karty


Vystavení studentských karet

ISIC karta na počkání

Studentské / učitelské průkazy a identifikační karty ISIC, ITIC vystavujeme do 15 minut od obdržení zakázky.

Vystavení studentské karty můžete požadovat v prodejně na Václavském náměstí 56.

Výhody pro držitele průkazů ISIC, ITIC:

 • platnost ve více než 124 zemích, nárok na více než 42 000 slev
 • slevy na více než 2400 místech v ČR
 • více než 43 hudebních festivalů v ČR se slevou až 50 %
 • více než 27 lyžařských areálů v ČR se slevou až 30 %
 • při nákupech, v restauracích a při vzdělávání
 • při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
 • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
 • příspěvek na kartu ISIC ve výši 200 Kč u Komerční banky (pouze ISIC)
 • celoroční cestovní pojištění od pojišťovny UNIQA od 200 Kč
 • kompletní aktuální databáze na www.isic.cz/slevy

Platnost průkazů ISIC, a ITIC:

 • Platnost průkazů ISIC a ITIC: max. 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku) například: 09/2011 – 12/2012
 • ISIC není vydáván studentům kombinované formy studia (pouze prezenčního)

Vystavení průkazů – náležitosti

 • 1. Kompletně vyplněný originál "Žádosti o vystavení průkazu ISIC nebo ITIC" nebo Žádosti o vystavení průkazu IYTC". Formuláře žádostí jsou také k dispozici na Všech našich provozovnách. V den podání nesmí být žádost starší 2 měsíců. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a podpis žadatele.
 • 2. Doklad totožnosti – OP nebo pas (u nezletilých osob dokládá věk žadatele a podepisuje žádost zákonný zástupce žadatele o kartu).
 • 3. 1 foto pasového formátu
 • 4. Žadatelé o průkazy ISIC/ITIC předloží řádně vyplněné potvrzení o studiu/zaměstnání, které nesmí být starší než 2 měsíce ode dne podání žádosti o vystavení průkazu.


Dodací lhůta
Standard: Do 15ti minut
 
Cena
od:  350 Kč/ks
Daší ceny: ceník 
kontakt: rizeni.kvality@foceni.cz